เผยแพร่ผลงาน การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ว21+วpa

วิดีทัศน์การสอน

คลิปสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจ

เผยแพร่ แผนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ-ชญาภา ลีวรรณ.pdf

แผนการสอน

ผลงานนักเรียน